DOCUMENTATIE


In onderstaand overzicht staan de titels van documenten die gepubliceerd zijn op internet. Alle rechten van de betreffende documenten liggen bij de rechthebbenden.


Stichting Zwerfdieren Kreta eigent zich geen rechten toe noch ontleent rechten aan de publicaties die in dit overzicht worden vermeld.


Het hier vermelden van publicaties heeft tot doel dat geintresseerden kunnen lezen wat er aan publicaties op het internet te vinden is.


Een uitgebreider overzicht is te vinden op:http://www.stray-afp.org/education/generalVerslag Zwerfdieren Symposium 2015.pdf


WHO-WSPA-dog-population-management-19902.pdf


WSPA_RSPCA International stray control practices in Europe 2006_2007.pdf


a-i4081e.pdf


Humane_Dog_Population_Management_Guidance_English.pdf


controlling_rabies-one_humane_solution.pdf


20140410-12_warsaw_day3_1020_rspca_en.pdf