HELP ONS TE HELPEN


MAANDELIJKS 1 EURO DONEREN MAAKT HET VERSCHIL!!

Wanneer u maandelijks via een periodieke overschrijving die u zelf moet instellen, minimaal €1,- doneert dan helpt u ons om kleinere projecten te realiseren.


ZAKELIJK SPONSOREN

Bedrijven die ons sponsoren met een tegenprestatie of donatie van minimaal €200,- per jaar krijgen een vermelding op onze sponsorenpagina.


ONZE PROJECTEN

Voor een overzicht met lopende en gerealiseerde projecten kijkt u hier.


CLUB VAN 100

Een speciale groep donateurs is de CLUB VAN 100.

Deze mensen doneren jaarlijks minimaal €100,- en commiteren zich om dit voor minimaal 5 jaar te doen. Zij krijgen vermelding op onze CLUB VAN 100 pagina en worden middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de campagnes en projecten waar het ingezamelde geld voor is gebruikt.

Er is nog plaats in de CLUB VAN 100.


U kunt ons helpen te helpen door een donatie, hoe klein ook, naar ons over te maken.

Hoe dat kan vindt u op de DONATIEPAGINA.